Projektová a stavebná činnosť, ako aj komplexné stavebne riešenia pre malých, stredných a veľkých investorov.

Spoločnosť B & K company poskytuje širokú škálu projekčných, stavebných, realizačných, poradenských činností podľa potrieb a požiadaviek investora.

Spoločnosť spolupracuje so špičkovými dodávateľmi odborných aktivít.

© FinUp, s.r.o, www.finup.sk, mail to: admin@finup.sk